Uitslagen

Competitie BTB(A)-NTB(Z)

GENSB

Ploeg WaABCDEFGHTOT
A501 Berketrekkers G0331333319
B507 powerrangers G0030333315
C511 Fam. Janssens G0000313310
D514 Boerekes G0133333319
EBC Fam. Janssens (520)000000336
F503 Jagersrust G0001033310
G506 Joliekes G000000033
H526 Versieck G000000000
1
501 Berketrekkers G
507 powerrangers G
511 Fam. Janssens G
514 Boerekes G
BC Fam. Janssens (520)
503 Jagersrust G
506 Joliekes G
526 Versieck G
2
503 Jagersrust G
501 Berketrekkers G
507 powerrangers G
511 Fam. Janssens G
BC Fam. Janssens (520)
506 Joliekes G
526 Versieck G
514 Boerekes G
3
506 Joliekes G
503 Jagersrust G
501 Berketrekkers G
507 powerrangers G
BC Fam. Janssens (520)
526 Versieck G
514 Boerekes G
511 Fam. Janssens G
4
526 Versieck G
506 Joliekes G
503 Jagersrust G
501 Berketrekkers G
BC Fam. Janssens (520)
514 Boerekes G
511 Fam. Janssens G
507 powerrangers G
5
514 Boerekes G
526 Versieck G
506 Joliekes G
503 Jagersrust G
BC Fam. Janssens (520)
511 Fam. Janssens G
507 powerrangers G
501 Berketrekkers G
6
511 Fam. Janssens G
514 Boerekes G
526 Versieck G
506 Joliekes G
BC Fam. Janssens (520)
507 powerrangers G
501 Berketrekkers G
503 Jagersrust G
7
507 powerrangers G
511 Fam. Janssens G
514 Boerekes G
526 Versieck G
BC Fam. Janssens (520)
501 Berketrekkers G
503 Jagersrust G
506 Joliekes G

(Voor)ronden

 1. 501 Berketrekkers G
 2. 514 Boerekes G
 3. 507 powerrangers G
 4. 511 Fam. Janssens G
 5. 503 Jagersrust G
 6. BC Fam. Janssens (520)
 7. 506 Joliekes G
 8. 526 Versieck G

Namiddag

Ploeg WaIJKLMNOPQTOT
I213 Fam. Janssens C200030333315
J212 Fam. Janssens C03330333321
K818 Mertensmannen H03030333318
L204 Vandakker C0000030137
M702 Jagersrust V03333333324
N125 Fam. Janssens D0000001315
O209 Jagersrust C00003013310
P217 Noormannen C0000100034
Q716 Versieck V0000001001
1
213 Fam. Janssens C2
212 Fam. Janssens C
818 Mertensmannen H
204 Vandakker C
702 Jagersrust V
125 Fam. Janssens D
209 Jagersrust C
217 Noormannen C
2
716 Versieck V
213 Fam. Janssens C2
212 Fam. Janssens C
818 Mertensmannen H
125 Fam. Janssens D
209 Jagersrust C
217 Noormannen C
204 Vandakker C
3
702 Jagersrust V
716 Versieck V
213 Fam. Janssens C2
212 Fam. Janssens C
209 Jagersrust C
217 Noormannen C
204 Vandakker C
818 Mertensmannen H
4
125 Fam. Janssens D
702 Jagersrust V
716 Versieck V
213 Fam. Janssens C2
217 Noormannen C
204 Vandakker C
818 Mertensmannen H
212 Fam. Janssens C
5
209 Jagersrust C
125 Fam. Janssens D
702 Jagersrust V
716 Versieck V
204 Vandakker C
818 Mertensmannen H
212 Fam. Janssens C
213 Fam. Janssens C2
6
217 Noormannen C
209 Jagersrust C
125 Fam. Janssens D
702 Jagersrust V
818 Mertensmannen H
212 Fam. Janssens C
213 Fam. Janssens C2
716 Versieck V
7
204 Vandakker C
217 Noormannen C
209 Jagersrust C
125 Fam. Janssens D
212 Fam. Janssens C
213 Fam. Janssens C2
716 Versieck V
702 Jagersrust V
8
818 Mertensmannen H
204 Vandakker C
217 Noormannen C
209 Jagersrust C
213 Fam. Janssens C2
716 Versieck V
702 Jagersrust V
125 Fam. Janssens D
9
212 Fam. Janssens C
818 Mertensmannen H
204 Vandakker C
217 Noormannen C
716 Versieck V
702 Jagersrust V
125 Fam. Janssens D
209 Jagersrust C

(Voor)ronden

 1. 702 Jagersrust V
 2. 212 Fam. Janssens C
 3. 818 Mertensmannen H
 4. 213 Fam. Janssens C2
 5. 209 Jagersrust C
 6. 204 Vandakker C
 7. 125 Fam. Janssens D
 8. 217 Noormannen C
 9. 716 Versieck V
Deze uitslagen werden geselecteerd uit de database van de Belgische touwtrekbond
XML link http://touwtrekken.be/uitslagen/wedstrijd53.xml xml reader dagklasXml.phps
HTML Personal Stylescheet dagklasXml.php?dag=53&stijl=http://www.berketrekkers.be/stijl.css
RIST System en Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be


SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken